Verhaaltaal.nl

Ga naar de inhoud

Voor wie is de site Verhaaltaal.nl gemaakt?  


De site is gemaakt voor iedereen die met kinderen te maken heeft en geïnteresseerd is in vertellen en de verhalen die daarbij horen. Het Nederlandse taalgebied staat daarbij voorop, maar ook het Engels/Amerikaans wordt in een aantal voorbeelden meegenomen. Ik ga zoveel mogelijk uit van gratis sites omdat ik vind dat taal voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn.

Onze Vlaamse buren wil ik  er alvast op wijzen dat het in Nederland al een poosje mode is om voor doodgewone begrippen vervangende Engelse termen te gebruiken. Alles met 'street' 'lab'  of  'spoken word'  is op cultureel gebied ook een serieuze zaak in Nederland. Als u uw schaterlach of ergernis hierover kunt bedwingen kan deze site ook voor u bruikbaar zijn.

Links: Jan Verbart vertelt een verhaal voor kleuters.

GRATIS SITES  


Ik heb zoveel mogelijk gratis sites voor u uitgezocht. Ik vind dat we in ons rijke land al genoeg financiële drempels hebben voor grote groepen mensen met een klein inkomen. De groei van het aantal miljonairs en zelfs miljardairs in Nederland behoeft geen extra stimulering. Ik gun alle ouders het beste voor hun kinderen, maar zie ook dat de kansen nogal ongelijk verdeeld zijn. Het is aan een democratie om daar een zo goed mogelijke balans in te vinden.

Wereldwijd is de ongelijke verdeling tussen arm en rijk een enorm probleem. De vrije-markt economie heeft voor grote winnaars heel veel verliezers nodig.

Verder heb ik geen commerciële gewin bij sites of uitgevers waar ik naar verwijs: ik blijf graag onafhankelijk. Heb ik dan geen voordelen aan mijn site? Jawel: ik zou graag zien dat het vertellen weer meer gangbaar wordt: het is een buitengewoon feestelijke taalbeleving die hoofd en hart met elkaar verbindt. Daarnaast bieden verhalen een grote rijkdom aan visies en bespiegelingen over het menselijk leven. Het zal er in deze eeuw, nog meer dan in andere tijden, er op aan komen om soepel en sociaal met andere standpunten om te kunnen gaan. Het zijn de verhalen die een enorm potentieel bieden om zich met hart en ziel in andere culturen te kunnen verplaatsen.


Nauw verwant met vertellen is het (voor)lezen voor kinderen. Kinderen die moeite hebben met lezen of weinig voorgelezen worden, zullen van de rijkdom aan verhalen maar weinig meekrijgen. Dus ook over lezen kunt u als ouder wat basistips krijgen. Natuurlijk is naar verhalen luisteren ook een belangrijk onderdeel voor kinderen: de hedendaagse techniek biedt daartoe volop mogelijkheden.


Een behoorlijk gedeelte van mijn site is gewijd aan klassieke vertelverhalen: volksverhalen in allerlei vormen, oud en modern. Ik verwacht deze eeuw de opkomst van een heel ander soort volksverhalen: verhalen rondom techniek en wetenschap. De snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt is verbazingwekkend en ethisch confronterend op veel onderdelen van de samenleving, en daarmee kan het een grote bron van vernieuwende verhalen vormen. Het internet vormt daarmee een onmisbare bron: vandaar dat u ook veel sites over wetenschap zult tegenkomen.


De onmiskenbare vernietigende uitwerking van armoede en slechte welvaartsverdeling heeft enorme gevolgen op gebied van scholing, IQ en gezondheid. De laatste jaren zijn er nogal wat vooraanstaande economen die zich daar grote zorgen over maken. Ik neem er hier een paar voor opvallende figuren uit: de economen Thomas Piketty en Sendhil Mullainathan en de psycholoog Eldar Shafir.

"Armoede is de oorzaak van falen."  

Citaat uit: Schaarste / Sendhill Mullainathan & Eldar Shafir     
Uitgever: De Bezige Bij - Amsterdam

Hier meer over Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir      

"Op lange termijn is de enige echte kracht die tot grotere gelijkheid leidt de verspreiding van kennis en vaardigheden."  

Citaat uit: Kapitaal in de 21ste eeuw / Thomas Piketty     
Uitgever: De Bezige Bij - Amsterdam

Hier meer over Thomas Piketty      

VERANTWOORDING VAN BRONNEN  


Ik ben uitgegaan van algemene stelregels voor het publiceren/embedden van inhoud op een website:

Hier een artikel over het embedden van foto's en video. In de meeste gevallen gebruik ik foto's en/of knipafbeeldingen om snel naar de bijbehorende websites door te linken.
Hier een artikel over het plaatsen van logo's. Logo's mogen, als de bespreking aangetoond kan worden. In mijn sites worden de logo's gebruikt om snel naar de bijbehorende websites door kunnen klikken.
Daarnaast heb ik, bij twijfel, een aantal rechthebbenden vooraf gemaild en om toestemming gevraagd.


OVER JAN VERBART  

Jan Verbart woont in Breda. Hij is afkomstig uit een groot Zeeuws gezin. Vertellen was een gewone activiteit in het grote gezin en het is bij hem een hobby gebleven. Hij is gespecialiseerd in het vertellen voor kinderen. Daarnaast is hij vooral geïnteresseerd in voetbal, wielrennen, reizen, muziek, video, en alles wat met vissen en vogels te maken heeft. Oh ja... hij is een veelvraat op het gebied van lezen.

Als achtergrond heeft hij de Pedagogische Academie en de Bibliotheekacademie (specialisatie jeugd) doorlopen en is bovendien werkzaam geweest in veel verschillende beroepen.

Terug naar de inhoud